กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.cad.go.th/